Brexit | Ziegler

De brexit heeft veel uitdagingen gebracht voor bedrijven die actief zijn tussen landen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De expertgroepen van Ziegler in het VK en in Europa hebben hun best gedaan om brexit-gerelateerde verstoringen van logistieke netwerken tot een minimum te beperken. Als internationale specialisten kunnen wij u ondersteunen bij deze overgang. Daarom bieden we u een kennisgebaseerde website met wat informatie over de formaliteiten die moeten worden vervuld om de impact van Brexit op uw bedrijf te beperken.

Meld u aan voor updates

Lees meer:

 • Als u dierlijke producten in het VK importeert: leer hier 
 • Als u vervoert met EUROTUNNEL. Wat moet je weten?
 • Zijn uw goederen voor dubbel gebruik? Controleer hier 
 • Hier vind je alle Incoterms 2020 © details
 • Lees hier hoe u uw EORI-nummer in België aanvraagt
 • Controleer hier uw HS-codes voor het VK
 • Border Operating Model: Alle informatie over import en export van en naar het VK. Kijk hier
 • Controleer hier uw HS-codes voor de EC
 • Hoe vraagt u een DDA (Duty Deferment Account) aan? Controleer
 • Extra regels over beschermde dieren en planten: CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) in het VK. Lees hier 
 • Hoe de uitgestelde btw-rekening aanvragen in België, ET 14000? Controleren

 

Controleer:

Download de Brexit-checklist, vul hem in, onderteken hem en stuur hem naar een e-mail die geschikt is voor uw land. Dit zorgt ervoor dat u alle formaliteiten onder controle heeft en stroomlijnt het douaneproces.

 

België brexit_BE@zieglergroup.com

Frankrijk brexit_FR@zieglergroup.com

Verenigd Koninkrijk brexit_UK@zieglergroup.com

Nederland brexit_NL@zieglergroup.com

 

 

Let op: Controleer de voorraad van uw pallets.

Nu is er een toenemende vraag naar speciale houten pallets. Transport naar het VK is niet meer toegestaan ​​op standaard houten pallets, maar alleen op pallets met hout dat speciaal is behandeld tegen ongedierte.

Exportregimes

Douane:

BIJZONDERE REGELINGEN

 

VERGUNNING BIJZONDERE BESTEMMING
De wetgeving voorziet voor goederen met een bijzondere bestemming de mogelijkheid om deze in het vrij verkeer te brengen met een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht. Met de regeling Bijzondere Bestemming (BB) kan u goederen aan een gunstiger tarief invoeren in de EU, onder voorbehoud dat deze goederen een specifieke bestemming verkrijgen voorgeschreven door het Douane Gebruikstarief, een bepaalde behandeling ondergaan en een in het Gebruikstarief genoemd gebruik krijgen. De bijzondere bestemming moet binnen een vooropgestelde termijn gegeven worden.

Lees hier

 

 

VERGUNNING DOUANE-ENTREPOT
Onder de regeling douane-entrepot kan u niet-Uniegoederen opslaan in een goedgekeurde en onder toezicht van de douaneautoriteiten staande ruimte of een andere locatie (= douane-entrepot). De invoerrechten, btw en andere heffingen zijn pas verschuldigd na uitslag van de goederen uit het douane-entrepot indien de bestemming de EU-markt betreft.
Deze heffingen zijn niet verschuldigd indien de goederen bestemd zijn voor een markt buiten het douanegebied van de Unie. Hierdoor kan u aanzienlijke financiële voordelen behalen. Iedereen kan gebruik maken van een publiek douane-entrepot voor de opslag van goederen. Een particulier douane-entrepot daarentegen kan enkel gebruikt worden door de houder van de vergunning douane-entrepot.

Lees hier

 

 

VERGUNNING ACTIEVE VEREDELING
Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder vrijstelling van invoerrechten. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met de technische eisen zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht of om de goederen te onderwerpen aan de gebruikelijke behandelingen. De veredelde producten kan u achteraf terug uitvoeren of op de Europese markt in het vrije verkeer brengen tegen betaling van invoerrechten op het veredelde product.

Lees hier

 

 

VERGUNNING PASSIEVE VEREDELING
Dankzij de regeling Passieve Veredeling (PV) kan u Uniegoederen tijdelijk uitvoeren om deze buiten het douanegebied van de Unie te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen).
De veredelingsproducten die uit deze goederen voortkomen kunnen nadien terug op de Europese markt in het vrije verkeer worden gebracht met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Dit is mogelijk op verzoek van de vergunninghouder of ieder ander persoon die in het douanegebied van de Unie is gevestigd, op voorwaarde dat die persoon toestemming krijgt van de vergunninghouder en dat alle voorwaarden worden gerespecteerd.

Lees hier