Ziegler op weg naar Low Emission Mobility
BLOG / ARTICLE
13 april 2022

Ziegler op weg naar Low Emission Mobility

Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de luchtkwaliteit verbeteren. Om dit te bereiken wil de Brusselse regering de transitie naar minder vervuilende stedelijke mobiliteit versnellen.

In het kader van dit thema hebben onze commercieel directeur België en Luxemburg, Xavier Vanwynsberghe en de minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid binnen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elke Van den Brandt elkaar ontmoet, wat aanleiding gaf tot een ongedwongen, rijke en uitgebreide uitwisseling van gedachten over onze gemeenschappelijke zorgen.

De oplossingen die Ziegler Group heeft ontwikkeld voor het koolstofarm maken van mobiliteit zijn niet nieuw. Aangezien de sector waartoe wij behoren een groot aandeel heeft in de luchtvervuiling, werken we al geruime tijd hard om de vervuiling tot een minimum te beperken en het milieu te respecteren. Veel projecten zijn door Ziegler geïmplementeerd als onderdeel van ons “Ziegler, now even greener”-programma, waaronder onze Cargobike die gemakkelijk toegang biedt tot stadscentra en waarmee goederen kunnen worden afgeleverd zonder geluidsoverlast en zonder CO2-uitstoot, in tegenstelling tot vrachtwagens.

Naast vele andere initiatieven om ons totale energieverbruik te verminderen, kijken we proactief naar waar onze energie vandaan komt. Zonnepanelen bedekken een groot deel van onze faciliteit op het hoofdkantoor. De site van Ziegler Brussel werd bedekt met 1070 zonnepanelen. Dit initiatief helpt ons nu al om onze afhankelijkheid van het lokale elektriciteitsnet te verminderen. Dit is een standaard die wordt uitgerold naar alle nieuwe Ziegler-gebouwen terwijl we blijven groeien.

Bovendien heeft Ziegler België, zoals aan het begin van het jaar gecommuniceerd, tien autonome voertuigen besteld van het Amerikaanse bedrijf Udelv, een pionier op het gebied van autonome levering in Silicon Valley, Californië. Het doel is om leveringen te doen in gebieden van Brussel waar het verkeer beperkt is tot voertuigen. De leveringen van dit autonome voertuig genaamd “Transporter”, zouden minder opdringerig, zachter en ecologischer moeten zijn.

Xavier Vanwynsberghe ging ook in op het onderwerp chauffeurstekort. “We moeten dus op zoek gaan naar andere manieren om het transport te organiseren. Op korte termijn zullen we oplossingen in die stedelijke distributie anders benaderen. Er zijn technologieën die heel relevant kunnen zijn en in de toekomst in een stedelijke context kunnen werken, “voegde hij eraan toe.

Tijdens dit interview onderstreepte mevrouw Elke Van den Brandt hoezeer de levenskwaliteit van de Brusselaars en de keuzes op het vlak van mobiliteit zeer belangrijke factoren waren voor de Brusselse regering.

“De ruimtestrijd in een stad is heel reëel. We zorgen dat er een plan is qua ruimte. Naast woningen, scholen en parken hebben we in onze stad ook logistiek nodig. Het is belangrijk om een strategie te hebben om dit mogelijk te maken. Het waarborgen hiervan is essentieel voor de overheid. Dat is de essentie van ruimtelijke ordening in een stad als de onze”, vervolgt de minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.

Een van de maatregelen die de Brusselse regering bereid is te nemen, om het vervoer efficiënter te maken, is het ondersteunen van bakfietsen en andere oplossingen zoals microhubs.

Mevrouw Elke Van den Brandt waardeert dat Ziegler nieuwe stappen durft te zetten in haar traject naar een duurzamer leven. “Ik denk dat we hier samen in de Brusselse context zeker veel aan hebben door de distributie slimmer te organiseren. Enerzijds bied je slimmere, efficiëntere en groenere overslagmogelijkheden met zo min mogelijk impact op de stad. Aan de andere kant moet de hub worden georganiseerd en moeten we ook kijken hoe de hele transportketen beter, groener en gezonder kan verlopen”, zegt ze.

Verwijzend naar Ziegler’s Cargobike voegt de minister toe: “Dit zorgt voor een goed samenleven tussen koeriers en voetgangers in de voetgangerszone. En het is heel goed voor de stad omdat je de luchtvervuiling minimaliseert. Ik heb vertrouwen in Ziegler als bedrijf om nieuwe kansen te grijpen en te investeren in tijdige innovaties, in bakfietsen, maar ook in het testen van autonome voertuigen. “