Ziegler Groep X VIAS
BLOG / ARTICLE
8 april 2022

Ziegler Groep X VIAS

Veiligere wegen voor een betere toekomst met Ziegler Group

Als transport- en logistiek bedrijf, is het voor ons van cruciaal belang om de  verkeersveiligheid te verbeteren, en om de best practices te implementeren om de veiligheid te garanderen. Hiervoor werkt Ziegler Belgium nauw samen met VIAS.

VIAS, met hoofdzetel in Brussel, is een onafhankelijk kennisinstituut voor burgers, overheden en bedrijven om de verkeersveiligheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid te verbeteren en is een toonaangevende partner in veiligheid voor samenleving en mobiliteit.

Om onze samenwerking met VIAS in de verf te zetten en enkele van onze nieuwe projecten te bespreken, hebben we een interview afgenomen met Jean-François Gaillet (Chief Innovation Officer) en Annelies Develtere (Knowledge Group Manager) van VIAS.

Wat is de huidige visie van VIAS op de transportsector in België?

We zien een aantal grote uitdagingen voor de sector. Een daarvan is de wetgevende en organisatorische complexiteit van de transportsector in België, doordat de politieke bevoegdheden zich op verschillende niveaus (federaal, regionaal, lokaal) bevinden.

Een andere uitdaging voor de sector is de congestie in België en de impact op het milieu. Dit heeft meerdere oorzaken. België is een transitland, wat betekent dat er veel verkeer door België rijdt op weg naar een van onze buurlanden. Een andere uitdaging is dat we een ongelooflijk dicht vervoersnetwerk hebben met veel gebruikers die zich dagelijks verplaatsen tussen hun woonst, hun werk, commerciële en sociale gebieden.

Tegenover deze uitdagingen zien we echter ook veel kansen. Door overvolle wegen zijn er veel mogelijkheden om out of the box te denken en multimodaal en intermodaal transport beter te organiseren. Er is veel ruimte voor groei: transport- en logistieke bedrijven moeten technologische en organisatorische innovatie stimuleren en implementeren om het milieu en de verkeersveiligheid te verbeteren.

We zien graag dat transportbedrijven multifunctionele, gebruikersgerichte transportsystemen omarmen en transportoplossingen kunnen bieden die zijn afgestemd op de toekomst van mobiliteit en rekening houden met hun impact op de samenleving en het milieu.

Wat is uw mening over de huidige projecten waar Ziegler aan werkt? (Cargobike, Micro Hub, Elektrificatie en Autonome Voertuigen)

Wij zijn van mening dat de inspanningen van Ziegler in de goede richting gaan en zijn zeer positief. Ziegler neemt initiatieven om actief betrokken te zijn bij nieuwe trends in de sector, en is altijd uitgegroeid tot een belangrijke referentie speler die als pionier optreedt, en het voorbeeld toont aan andere logistieke- en transportbedrijven. Positief vinden we ook dat Ziegler vanaf de start van de projecten lokale spelers betrekt.

Verder zien we dat Ziegler gelooft in verandering en haar projecten uitwerkt tot concurrentievoordelen. Tegelijkertijd wil Ziegler bijdragen aan het doel van nul ongevallen/nul dodelijke afloop in de transportsector.

Daarom kijken we uit naar de projecten waaraan Ziegler werkt, en geloven we dat Ziegler als een belangrijke speler op de markt in staat zal zijn om zijn ervaring in te brengen en beleidsmakers te beïnvloeden, dit door hun best practices en operationele data rond mobiliteit en veiligheid te blijven delen. 

Aan welke projecten werkt VIAS momenteel?

VIAS behoort tot de top 10 van onderzoeksinstituten in Europa op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit. Jaarlijks worden meer dan 40 onderzoeksprojecten uitgevoerd, die het onderwerp zijn van openbare rapporten, wetenschappelijke artikelen en presentaties op wetenschappelijke conferenties.

Momenteel werken we actief aan projecten rond het rij- en parkeergedrag van last mile bezorgers (kantoor van Petra De Sutter), e-commerce leveringen door lichte bedrijfswagens en tweewielers (kantoor van Georges Gilkinet en SPF Mobilité), geautomatiseerde voertuigen, de elektrificatie van personenauto’s en veiligheidsvoorzieningen op vrachtwagens.

We richten onze inspanningen op evidence-based onderzoek naar de impact van innovatie op mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu, maatschappelijke kosten/baten.