Ziegler: de architect van de stedelijke distributie
BLOG / ARTICLE
22 april 2022

Ziegler: de architect van de stedelijke distributie

Tegenwoordig speelt stadslogistiek een belangrijke rol in de transportstromen die in het hele land worden geregistreerd. Het vormt ook een grote uitdaging voor logistieke dienstverleners die nieuwe organisatorische mogelijkheden moeten bieden om in te spelen op zowel mobiliteitsvraagstukken als commerciële, stedenbouwkundige en ecologische vraagstukken in stedelijke gebieden.

Bevoorrading van consumenten en bedrijven in binnensteden is een dagelijkse uitdaging. Dichtbevolkte steden zien de toename van voetgangerszones die gevolgen hebben voor de omliggende gebieden met steeds meer beperkte parkeerplaatsen, beperkte parkeerplaatsen voor bepaalde voertuigen, moeilijkheid om goederen binnen te laten komen, zelfs moeilijkheden om toegang te krijgen voor inwoners van deze gebieden.

Om deze transformatie te ondersteunen, heeft Ziegler een systeem geïmplementeerd om de goederenstroom in stedelijke gebieden te stroomlijnen en grote pakketten naar het hart van Brussel te leveren op een duurzame manier. Dit systeem is gebaseerd op drie niveaus: het consolidatiecentrum, de micro-hub en de Cargobike.

Ons consolidatiecentrum, gelegen op de hoofdzetel in Brussel, ontvangt grote vrachtwagens die goederen van verschillende klanten afleveren en van daaruit worden de zendingen die bestemd zijn voor de Brusselse binnenstad gesorteerd, gegroepeerd en geconsolideerd.

Zendingen worden aan boord van onze elektrische bestelwagens geladen voor levering aan onze lokale micro-hub in het centrum van Brussel, op de Albertine-parkeerplaats nabij de Zavel. Het doel is om de last mile zo efficiënt mogelijk te maken door producten dichter bij de eindconsument te brengen.

Tot slot haalt onze Cargobike de goederen op van onze microhub om ze af te leveren in het stadscentrum van Brussel, in voetgangerszones of moeilijk toegankelijke zones voor gemotoriseerde voertuigen.

De Cargobike wordt dus ingezet voor de last mile en zal ook voor de first mile worden ingezet voor reverse logistics stromen die betrekking hebben op het retourneren van producten en materialen die bestemd zijn voor hergebruik of recycling. Deze zullen precies het tegenovergestelde pad volgen: de Cargobike haalt de emballage en andere retouren op, brengt ze terug naar de micro-hub waar de elektrische busjes ze ophalen en levert ze af bij de hoofdhub waar ze gesorteerd worden voordat ze teruggestuurd worden .

Bezorgdheid over de toekomst van onze planeet is een essentiële kwestie die we onder ogen moeten zien om een ​​levensvatbare toekomst te verzekeren. Ziegler zet zich in voor het bieden van duurzame en milieuvriendelijke supply chain-oplossingen en onderneemt concrete actie op dit gebied met zijn “Ziegler.Now Evener Greener”-programma.