Last Mile Expert legt uit hoe Cargobikes stedelijke logistiek voor altijd veranderen
BLOG / ARTICLE
28 maart 2022

Last Mile Expert legt uit hoe Cargobikes stedelijke logistiek voor altijd veranderen

Als onderdeel van een reeks interviews over het onderwerp last mile logistiek, ontmoette Ziegler de heer Philippe Lebeau, Professor aan de VUB en lid van het MOBI Research Center. Zijn expertise omvat onder andere supply chain management, duurzame logistiek, elektrische voertuigen en goederenvervoer in Brussel. Hij droeg met name bij aan het project “Cairgo Bike”, gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doel het ecosysteem te creëren dat nodig is om de bredere acceptatie van bakfietsen te stimuleren om zo, onder andere,  de afhankelijkheid van motorvoertuigen te verminderen. Na zijn doctoraat te hebben gewijd aan de elektrificatie van stedelijke logistiek, heeft Philippe Lebeau zijn onderzoek gericht op last mile logistiek. Verder heeft hij vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam distributienetwerk in Brussel,deze is gebaseerd op een systeem van het gebruik van stedelijke consolidatiecentra samen met elektrische bestelwagens. Zijn onderzoek leidde hem vervolgens tot het bestuderen van het gebruik van bakfietsen voor de last mile (het BCklet-project). Hij is ook actief binnen de VUB, waar hij samen met professor Cathy Macharis de cursussen duurzame mobiliteit en logistiek leidt.

Er zijn dus veel goede redenen om zijn inzichten te vragen over de effectiviteit van Ziegler’s nieuwste last mile innovatieconcept: de bakfiets en de stedelijke micro-hub.

 

De Cargobike: een uitstekende bezorgoplossing in de stad met een lage impact op het milieu

Volgens de heer Lebeau zijn initiatieven zoals, de door Ziegler ontwikkelde, bakfiets een uitstekende oplossing om de uitdaging van klimaatverandering en slechte luchtkwaliteit aan te gaan. Omdat de bakfiets het voordeel heeft dat hij elektrisch wordt aangedreven, stoot hij geen luchtverontreinigende stoffen zoals CO2, NOx en PM uit.

Maar dat is niet het enige voordeel. Als we het hebben over externe maatschappelijke kosten die met vervoer gepaard gaan, moeten we ook rekening houden met de geluidsoverlast die het veroorzaakt. Er worden nu al verbeteringen op dit gebied doorgevoerd, bijvoorbeeld met de invoering van 30 km/u-zones in Brussel en de snelheidslimiet van 100 km/u op de Brusselse Ring. “Niet alleen zijn bakfietsen stiller en verminderen het geluidsniveau, ze zijn ook veiliger omdat ze langzamer zijn.”

 

Een oplossing voor stedelijke congestie

Bovendien kunnen bakfietsen ook helpen bij het verminderen van congestieproblemen in stadscentra. Ze mogen inderdaad gebruik maken van de fietspaden, mits deze breed genoeg en in goede staat zijn.

 

Massificatie versus fragmentatie

Om stedelijke congestie tegen te gaan, is een vuistregel om zendingen te consolideren en slimme beslissingen te nemen op basis van het volume van vervoerde goederen. Het principe is dat het beter is om een ​​volle vrachtwagen te sturen in plaats van 10 kleinere bestelwagens om dezelfde leveringen te doen. Dezelfde logica geldt natuurlijk voor bakfietsen.

Om de milieuprestaties te optimaliseren is het nodig om groupage/consolidatie te koppelen aan bakfietsen. Het heeft geen zin om volumes verder te fragmenteren. Het doel is niet om zoveel mogelijk bestelauto’s op de weg te zetten, maar om de bakfiets verstandig in te zetten, daar waar het gebruik de meeste impact heeft.

 

Hoe stedelijke logistieke microplatformen en bakfietsen elkaar aanvullen

De combinatie van micro-hubs en de bakfiets is perfect omdat goederen hierdoor dichter bij de consument kunnen worden gebracht. De goederen worden eerst in bulk vooraf gerouteerd naar de micro-hub door kleine groupagevoertuigen. Last mile delivery kan dan vanuit de centrale microhub met bakfietsen worden verzorgd, wat de ideale oplossing is: niet alleen gemakkelijk te parkeren, maar ook emissievrij. In deze configuratie kan last mile delivery worden geregeld binnen een straal van 3 tot 5 km van de micro-hub.

Door stromen te consolideren en tegelijkertijd elektrische bakfietsen te implementeren samen met stedelijke micro-hubs, wordt het mogelijk om de afgelegde afstand voor elke levering te verminderen, wat zich vertaalt in minder uitstoot en een vermindering van externe maatschappelijke kosten.

“Je bakfiets heeft het voordeel dat hij erg groot is, waardoor je veel pakketten tegelijk kunt vervoeren, en je microhub op het Albertineplein is perfect gelegen voor leveringen in het centrum van Brussel”.

 

De nieuwste ideeën over micro-hubs

Een idee dat momenteel in Brussel wordt onderzocht, is dat van een gedeelde opslagplaats. Het zou een depot zijn dat openstaat voor vervoerders met als doel de goederen zoveel mogelijk te consolideren.

In Brussel werden ook tests uitgevoerd op mobiele hubs. Een oplegger zou bijvoorbeeld als hub kunnen fungeren. Voor een stad als Brussel is deze oplossing echter niet helemaal de ideale oplossing. Een slanke aanpak zou zijn micro-hubs in de vorm van busjes of kleinere vrachtwagens die aan het begin van de dag zouden worden geparkeerd en fungeren als hubs om vrachtfietsen te bevoorraden.

 

Andere oplossing naast bakfietsen en micro-hubs?

Toekomstige kansen zullen afhangen van de voortgaande elektrificatie van bestelauto’s en de vermindering van dieselaangedreven bestelwagens. Tegen 2030 zal het gebruik van dieselbestelwagens onder 3,5 ton verboden zijn in de Brusselse LEZ (Lage Emissie Zone). Uit een recent onderzoek bleek echter dat van alle bestelwagens in Brussel nog 94% diesel gebruikte, tegenover slechts 5% benzine en 1% CNG.

En zelfs vandaag de dag beschouwt een meerderheid van de ondervraagde bedrijven diesel nog steeds als de belangrijkste brandstof voor hun toekomstige aankoop van bestelwagens, hoewel elektrisch aan populariteit wint en momenteel op de tweede plaats staat.

Professor Philippe Lebeau besloot hiermee: “We zijn erg blij om al deze nieuwe en innovatieve opties voor last mile delivery te onderzoeken, we hopen dat we in de toekomst kunnen samenwerken aan nog meer opwindende projecten! Wij staan ​​volledig klaar om Ziegler te helpen en te ondersteunen bij hun onderzoek! Het zou mooi zijn als we best practices in stedelijke logistiek met elkaar kunnen delen. Ziegler is een grote naam in transport en een grote speler op logistiek gebied. Het is bemoedigend om u te zien deelnemen aan de cyclo-logistiek. Dit moet inderdaad niet alleen worden voorbehouden aan kleine niche-operators, het is echt iets dat aan kracht wint en dat zinvol is voor grote operators. Zodat we samen de impact van duurzame en innovatieve last mile logistiek kunnen vergroten.”