OVER

Service voor het vervoeren van chemicaliën en gevaarlijke stoffen

OVER

Dit is de meest veeleisende sector. Als het gaat om de logistiek van gereglementeerde gevaarlijke producten mag geen enkele fout worden gemaakt.

Dit zeer gespecialiseerde vakgebied is onderhevig aan ingewikkelde regelgeving die vereist dat er op elk moment controle is van een strikte afhandeling en dat normen en strenge procedures worden nageleefd. Dit is een zaak voor deskundigen zoals wij, die al sinds 1991 een betrouwbare partner zijn in de chemische sector.

Wij beschikken over gebouwen, vergunningen, certificaten en vooral de nodige knowhow voor de opslag en het transport van deze stoffen. Sterk geworden door deze ervaring bieden wij onze klanten een aangepaste oplossing en totale dienstverlening voor welke situatie dan ook op het gebied van opslag, afhandeling, transport over land, lucht en zee, douaneformaliteiten, en dit alles gecombineerd met een compleet systeem voor beheer en rapportage.

Op deze manier kunnen de producenten van gevaarlijke stoffen het transport of een gedeelte van hun logistiek uit handen geven om zich beter te kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Onze deskundigheid is gebaseerd op uiterst strenge procedures die conform zijn met de normen van de chemische industrie.

DE ZIEGLER OPLOSSINGEN

Wat we aanbieden

Locaties bestemd voor algemene ladingen en gevaarlijke producten, met zeven klassen.

Zekerheid, veiligheid en milieubewustzijn in de toeleveringsketen van de chemische stoffen

Oplossingen die beantwoorden aan de huidige en toekomstige doelstellingen van duurzaamheid

Minimaliseren van gevaren voor het milieu en maximaliseren van de veiligheid en prestatie

Gecertificeerde chauffeurs conform ADR (Accord for dangerous goods by road)

Certificering SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)