Unternehmen: Ziegler NV
Arbeitsort: Wijngaardveld 34 - 9300 Aalst
Vertrag: Vast contract

MISSIE

Een groep magazijniers operationeel leiden om zo efficiënt mogelijk alle magazijnactiviteiten binnen de gestelde termijn uit te voeren in functie van de vooropgestelde resultaten.

Takenpakket: 

  • Controleren van het toepassen van de interne reglementen en instructies en van het kwaliteitsniveau van de uitgevoerde prestaties.
  • Controleren van de werkzaamheden van de magazijnarbeiders.
  • Bestuderen en verder rapporteren van schadegevallen en onregelmatigheden vastgesteld door hem of door de magazijnarbeiders.
  • Bijstaan van de magazijnbediende bij expertises inzake schade of onregelmatigheden. Bevoegdheid delegeren indien de schade of onregelmatigheid van geringe omvang is.

Verantwoordelijkheden: 

  • Controle van de werkzaamheden van de magazijnarbeiders.
  • Behalen van de vooropgestelde doelen (operationele verantwoordelijkheid).
  • Correcte rapportering.
  • Efficiënt beheer van het magazijn.

Voordelen:

  • Vast contract
  • Mooi loon met extra legale voordelen